Huurcontract / huurovereenkomst 
Dit is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder van een kamer, studio of appartement of een deel daarvan. In een huurcontract of huurovereenkomst staat vermeld wat het huurbedrag is, de algemene regels zijn en de lengte van de huurperiode. Een verhuurder mag niet zomaar zijn eigen regels opstellen, deze moeten overeenkomen met de wet.

Exclusieve huurprijs
Wanneer je voor een kamer de exclusieve huurprijs betaalt, houdt dit in dat er nog kosten bovenop de huurprijs komen. Denk hierbij aan kosten voor gas, water, licht en/of het gebruik van internet en telefonie. Dit zal per woning verschillen. Houd er dus rekening mee dat als je een kamer met een exclusieve huurprijs huurt dat er nog kosten bovenop de huurprijs komen.

Inclusieve huurprijs
Als je een kamer, studio of appartement huurt waarbij de huurprijs inclusief wordt vermeld, dan zijn kosten voor gas, water en/of licht al bij de huurprijs inbegrepen. Soms kan het zijn dat ook de internet- en telefoonkosten zijn inbegrepen. Dit verschilt per verhuurder. Vraag daarom voor de duidelijkheid aan de verhuurder wat precies onder de inclusieve prijs valt en wat niet. Laat dit vervolgens ook opnemen in het huurcontract, zodat je zwart op wit hebt wat inbegrepen is en wat niet.

Onbepaalde tijd
Als je een woning voor onbepaalde tijd huurt, houdt het in dat er geen sprake is van een einddatum. De huurovereenkomst kan alleen opgezegd worden wanneer de huurder het opzegt of als de verhuurder het opzegt op basis van een wettelijke opzeggingsgrond. In het laatste geval heeft de huurder een aantal regels overtreden en kan de overeenkomst ontbonden worden.

Bepaalde tijd
Huren voor een bepaalde tijd houdt in dat je een woning huurt voor een bepaalde periode. In de meeste gevallen gaat het om een aantal maanden. Dit is bij studentenkamers vaak het geval wanneer studenten voor een langere periode op reis gaan en niet met de huurkosten willen blijven zitten.

Gestoffeerd
Als je een gestoffeerde woning huurt moet de woning aan een paar eisen voldoen. Het moet beschikken over een vloer, gordijnen, wasmachine en de keuken dient te beschikken over een aantal vaste voorzieningen zoals een koelkast, fornuis met afzuigkap, een oven en/of magnetron. 

Gemeubileerd 
Een gemeubileerde woning heeft dezelfde eisen als een gestoffeerde woning alleen is het grote verschil dat er ook meubels zoals banken, tafels, stoelen en vast keukengerei aanwezig zijn. 

Gedeelde ruimtes
Gedeelde ruimtes komen veelal voor in studentenkamers. Het houdt in dat je ruimtes zoals de woonkamer, douche en keuken deelt met de andere bewoners van de woning.


Extra bijdragen als je een kamer, studio of appartement gaat huren

Huurtoeslag
Vroeger werd dit huursubsidie genoemd. Dit is een bijdrage in de huurkosten vanuit de overheid. Dit kan je aanvragen wanneer de verhoudingen tussen het inkomen en de huurprijs niet kloppen en je een bepaald laag inkomen hebt. Ook hangt het af van het type huurhuis dat wordt gehuurd, of je samen woont met een partner of medebewoners en wat je leeftijd is. 

Uitwonende studiebeurs
Naast de basisbeurs hebben studenten die uit huis wonen recht op een uitwonende studiebeurs. Dit wordt beschikbaar gesteld door de overheid om zo het huren van een studentenkamer te stimuleren. 

Inschrijving
Voor studenten is het erg belangrijk dat je je kunt inschrijven bij de gemeente bij de woning waar het om gaat. Dit heeft te maken met de studiefinanciering voor uitwonenden. Hier hebben studenten recht op wanneer ze kunnen aantonen dat ze zijn ingeschreven bij een woning die niet van hun ouders is.


Kosten die te maken hebben met verhuren/huren

G/W/L
Deze veel gebruikte afkorting staat voor gas, water en licht. Achter deze afkorting wordt vaak vrijgegeven wat de kosten hiervan zijn wanneer de huurprijs exclusief is.

Sleutelgeld
Sleutelgeld is geld dat een verhuurder of vertrekkende huurder vraagt voordat de nieuwe huurder de sleutel krijgt. Sleutelgeld vragen is wettelijk niet toegestaan maar gebeurt nog wel regelmatig. Wanneer je dit toch hebt betaald, is het mogelijk om via de rechter het betaalde bedrag terug te vorderen mits je het kan bewijzen door middel van een kwitantie of getuigen.

Borg
Borg is een bedrag dat je betaalt voordat je in de kamer trekt. Dit bedrag is meestal gelijk aan één maand huur en krijg je terug wanneer je de woning in afgesproken staat achterlaat.

Bemiddelingskosten
Kosten die worden gemaakt bij het inschakelen van een bemiddelaar worden bemiddelingskosten genoemd. Een bemiddelingsbureau gaat dan voor de verhuurder opzoek naar een huurder. Een verhuurder zal hiervoor de kosten moeten betalen. In het geval van studentenkamers gaat het vaak om een bedrag dat net zo hoog is als één maand of twee maanden huur.

Courtage
Dit is het bedrag dat een verhuurder moet betalen bij het inschakelen van een makelaardij die helpt bij het verhuren of verkopen van een woning.

Kale huur
Op het moment dat een woning exclusief wordt verhuurd spreek je van een kale huur. Hier zijn andere vaste kosten zoals gas, water en licht niet bij gerekend.


Verschillende soorten woningen (kamers, studio's en appartementen)

Maisonnette
Dit is een woning in een groter gebouw waarbij meerdere verdiepingen aanwezig zijn per woning. Denk dan bijvoorbeeld aan de slaapverdieping boven de woonkeuken.

Souterrain
Dit is een duur woord voor kelder. Het ligt onder de eerste verdieping van een woning.

Appartement 
Een appartement is een woning in een groter gebouw dat bestaat uit één verdieping.

Studio 
Een studio is een woning dat bestaat uit één grote ruimte op één verdieping in een groter gebouw.

Loft
Een woning die bestaat uit één grote ruimte maar wel meerdere verdiepingen kan hebben. Dit wordt vaak gebruikt als woon- en werkruimte. Het bevindt zich meestal in industriële gebouwen zoals fabriekshallen of pakhuizen.

Penthouse   
Dit is een woning dat zich bevindt op de bovenste verdieping van een flatgebouw of appartementencomplex en kan bestaan uit meerdere verdiepingen. 


Algemene begrippen

Anti-kraak
Anti-kraak wordt ook wel kraakwachten genoemd. Hierbij houd je de wacht op een leegstaand pand om te voorkomen dat het pand wordt vernield of bewoond door illegale krakers. Een anti-kraker is iemand die woont in een anti-kraak woning. Het voordeel van anti-kraken is dat de huurkosten vaak erg laag zijn en wel legaal is in tegenstelling tot kraken. Het nadeel is dat je mogelijk binnen twee weken de woning moet verlaten indien er bijvoorbeeld plannen zijn voor het pand en dat de verhuurders onaangekondigd op inspectie kunnen komen.

Wachtlijst
Dit is een lijst waarop je kan worden geregistreerd als je op zoek bent naar een kamer, studio of appartement. Als je jezelf aanmeldt word je logischerwijs onderaan de lijst geplaatst. Op het moment dat alle personen boven je in de lijst een woning hebben gevonden en er komt er een vrij, heb jij recht om die kamer, studio of appartement te huren.

Hospiteeravond
Voor studenten die een kamer, studio of appartement zoeken zijn dit belangrijke avonden. Alle geïnteresseerden in een woning komen dan tegelijk langs bij de woning waar ze in geïnteresseerd zijn. Er wordt dan door middel van een eerste indruk en kennismakingsronde door de huidige huurders besloten wie er in de beschikbare kamer mag komen wonen.

Huisbaas
Dit is de eigenaar van een huurwoning of pand. De huisbaas is degene van wie je huurt en aan wie je dus de maandelijkse huurkosten betaalt. 

Opzegtermijn
Op het moment dat je een kamer, studio of appartement moet verlaten krijg je altijd de tijd om een nieuwe woning te zoeken en de huidige woning te verlaten. Dit noemen we een opzegtermijn. Deze periode duurt minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Dit moet door de verhuurder schriftelijk per aangetekende brief worden vermeld. Dit wordt in de volksmond ook wel oprottermijn genoemd. Anderzijds heb je als huurder ook met een opzegtermijn te maken, wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe woning hebt gevonden. Wanneer je naar die nieuwe woning wilt, moet je dit van te voren goed aangeven omdat je dus 1 of 3 maanden opzegtermijn kunt hebben. Je moet deze tijd dan nog in je oude woning uitzitten of dubbele huur betalen. 

Kadaster
Dit is een rijksinstelling waar alle (huur)woningen, appartementen en grond staan geregistreerd. Tegen betaling kan je bij het kadaster vragen wie de eigenaar is van een bepaalde woning.

Onderverhuur
Dit is het verhuren van een gedeelte of de totale ruimte aan een andere huurder. Dit is alleen mogelijk wanneer dat is vermeld in het contract. Dit is gebruikelijk wanneer een student voor een lange periode op reis gaat en de kosten van zijn kamer wilt dekken. Er komt dan een onderhuurder in zijn kamer.

Scheefhuren
Dit is het huren van huurhuis voor een te lage prijs als het in verhouding wordt gebracht met het salaris. Dit is vaak het geval bij sociale huurwoningen. De huurder verdient dan aan het begin van de huurperiode een bedrag wat past bij de huurwoning maar gaat in de loop van de jaren meer verdienen waardoor hij de huurprijs makkelijk kan betalen. Je woont dan scheef.

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering dekt schade aan je complete inboedel, zoals: meubels, elektrische apparatuur en andere waardevolle eigendommen.

Opstalverzekering 
De opstalverzekering dekt schade aan een woning en alles wat daarbij hoort aan de buitenzijde, zoals: een schutting, omheining, schuur of bijvoorbeeld een garage. De opstalverzekering wordt ook wel woonhuisverzekering genoemd.

Woningcorporatie 
Dit is een organisatie die zich richt op het bouwen, verhuren en beheren van woonruimtes zonder zich te richten op winst. Deze organisaties worden geregeld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Sociale huurwoning
Dit zijn speciale huurwoningen die er zijn voor mensen met een lager inkomen en worden beheerd door woningcorporaties. Indien je in een sociale huurwoning wilt wonen, zal je je bij een woningcorporatie moeten aanmelden en jezelf laten plaatsen op een wachtlijst.

Pegels
Pegels zijn op onze website het betaalmiddel waarme je vragen kunt stellen aan de aanbieder/verhuurder. Elke pegel is één privébericht aan een verhuurder waard. Zodra je over pegels beschikt kun je tevens ook de contact informatie bekijken van de verhuurders en een oproep plaatsen in de rubriek "Kamer gezocht".