Er zijn verschillende manieren om een kamer te verhuren: je plaatst een advertentie op Kamers in Nederland of een andere website, je gebruikt je netwerk om een geschikte huurder te vinden of schakelt een makelaar in. Hieronder staan een aantal belangrijke dingen over het verhuren van een kamer.
 

Wanneer mag je tijdelijk verhuren? 

Als het allemaal volgens de regels gaat, is tijdelijk verhuren gewoon mogelijk. De volgende vormen van tijdelijke verhuur zijn legaal:
 
 • Sloopwoningen. Als een woning binnen een paar jaar wordt gesloopt of gerenoveerd, kan de woning legaal tijdelijk worden verhuurd. Hier geldt ook de Leegstandswet, waar hieronder wat meer over wordt verteld.
 
 • Tussenhuur. Als een huurder of eigenaar aantoonbaar ergens anders verblijft en daarna weer terugkeert. Dit zie je bij studenten die in het buitenland stage gaan lopen vaak terug en is een mooie tijdelijke oplossing voor bewoner en kamerzoekende.
 
 • Eenmalige voorafgaande huur. Wanneer iemand net een woning heeft gekocht maar er nog niet in gaat, dan kan je het pand huren totdat de eigenaar er zelf in trekt.
 
 • In afwachting tot verkoop. Een eigen woning die wordt verkocht mag sinds kort voor maximaal 5 jaar tijdelijk worden verhuurd.
 
 • Campuscontracten. Studentenkamers die worden verhuurd voor de duur van de studieperiode.
 
 • Kantoorgebouwen. Leegstaande kantoorgebouwen mogen sinds kort voor 10 jaar als woonruimte worden verhuurd.
 

Wat zijn expats?

 
Expats zijn mensen die tijdelijk in een land verblijven met een andere cultuur dan die waarmee hij of zij is opgegroeid. Vaak zijn ze uitgezonden door hun werkgever of zijn ze voor hun studie in het desbetreffende land. De gemiddelde tijd dat een expat in Nederland blijft is tussen de 1 en 3 jaar. Het zijn vaak goede huurders als je overweegt om een woning tijdelijk te verhuren als deze niet verkocht wordt. De huurprijs voor een expat ligt vaak hoog omdat de woning vaak al gemeubileerd is.
 

Welke belasting geldt bij het verhuren van een kamer?

Er gelden verschillende regels op het gebied van belasting bij het verhuren van een kamer. Zo heb je kans op Kamerverhuurvrijstelling. Deze krijg je als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
 
 • De huur die je ontving, was niet hoger dan €4.748 (bedrag 2014) of €4.536 (bedrag 2013).
 
 • Het gaat om de huur inclusief een eventuele vergoeding voor het gebruik van meubilair, energie en dergelijke.
 
 • Het gedeelte dat je verhuurde, maakte deel uit van uw woning en was geen zelfstandige woning.
 
 • Jij en de huurder waren tijdens de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeente op het adres van jouw woning.
 
 • De verhuur was niet van korte duur, bijvoorbeeld verhuur aan vakantiegasten.
 
Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan geef je de volgende inkomsten en aftrekbare kosten eigen woning aan:
 
Inkomsten: Het eigenwoningforfait van de hele woning. De huurinkomsten hoef je niet aan te geven.
 
Aftrekbare kosten: de rente over de eigenwoningschuld van de hele woning.
 
Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan valt het verhuurde deel van je woning in box 3. Dan geef je de waarde van het gedeelte dat je verhuurde en een even groot deel van de eigenwoningschuld aan in box 3. De rent over het verhuurde deel mag je dan niet aftrekken.
 
(bron: Belastingdienst)
 

Wat houdt de Leegstandswet in?

De Leegstandswet geeft de eigenaar van een woning de gelegenheid om zijn of haar woning tijdelijk te verhuren. Vaak staat de woning al een tijd te koop en is het nog niet verkocht. Via de Leegstandswet hoeft de verhuurder niet met alle huurbeschermingsbepalingen rekening te houden waardoor de verhuurder de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst op te zeggen. De verhuurder moet hier wel een vergunning voor aan vragen bij de gemeente.