Het is belangrijk om te weten waarom je een huurcontract opstelt alvorens je een huurcontract gaat opstellen.

Waarom een huurcontract opstellen?

Als je een kamer huurt of verhuurt, is het zeer verstandig om een huurcontact op te stellen. In een huurcontract voor een kamer of woning staan alle afspraken beschreven, die tussen de huurder en de verhuurder zijn gemaakt. Er bestaan zowel huurcontracten voor bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd. Bij een huurcontract voor bepaalde tijd ligt de datum, waarop de huurder de kamer weer moet verlaten, de zgn. einddatum, vast. Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd ligt de datum, waarop de huurder de kamer weer moet verlaten, nog niet vast. Doorgaans heb je als huurder een maand opzegtermijn. Dit betekent, dat als je de kamer niet langer wilt huren en het huurcontract dus wilt verbreken, dat je dit een maand van tevoren bij de verhuurder moet aangeven. De verhuurder kan het huurcontract niet zomaar verbreken. De verhuurder kan dit alleen doen als hier een goede reden voor is, zoals renovatie. Als de verhuurder het huurcontract wenst te beëindigen, moet zij of zij dit ook ruim van tevoren aan de verhuurder aangeven.

Zelf een huurcontract opstellen bij (onder)verhuur kamer of woning

Als je je kamer wilt (onder)verhuren, dan is het ook verstandig een huurcontract te gebruiken. Je kunt zelf een huurcontract voor je kamer opstellen of je kunt een voorbeeld van een huurcontract gebruiken en deze naar jouw wensen aanpassen. Als je een voorbeeld huurcontract hebt gevonden, lees het dan goed door en neem het niet klakkeloos over. Kijk goed na of alle afspraken, die je hebt gemaakt, in het voorbeeld huurcontract aan bod komen.

Wat moet er in een huurcontract kamer of woning komen te staan?

Als je een huurcontract voor je kamer of woning gaat opstellen, moet je ervoor zorgen, dat de volgende zaken in ieder geval in het huurcontract aan bod komen:
 • wie de huurder is
 • wie de verhuurder is
 • de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten)
 • de hoogte van de borg
 • het adres en een omschrijving van het gehuurde (hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin)
 • de datum van ingang van het huurcontract van kamer of woning
 • het tijdstip en wijze van betaling
 • de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd
 • de afspraken over de onderhoudsverplichtingen
 • de huisregels
 • de handtekening van de huurder en de verhuurder

Tip voor huurders bij het tekenen van het huurcontract

Het is verstandig om bij aanvang van de huurperiode de staat van de woning of kamer vast te leggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de vloer al beschadigd is. Het is belangrijk om hier dan foto’s van te maken of een notitie. De verhuurder en huurder kunnen dan beide tekenen voor de staat van de woning in het huurcontract. Als er eventuele schade van tevoren op papier wordt vastgelegd, voorkomt dit dat de huurder na afloop van de huurperiode ineens moet betalen voor reeds bestaande beschadigingen.

​Een voorbeeld huurcontract van een kamer of woning kun je vinden op rijksoverheid.nl.