Eens in de zoveel tijd krijg je te maken met een huurverhoging. Wil je weten of je huisbaas zich aan de regels omtrent huurverhoging houdt? Dat kan je hier nalezen.
 

Eens per 12 maanden

Bij inkomens tot €34.085 mag de huurverhoging het inflatiepercentage +1,5% zijn. Voor 2014 mocht er bijvoorbeeld 4% meer huur gevraagd worden, doordat de inflatie van 2013 uitkwam op 2,5% = de standaard 1,5%. De verhuurder moet de huurder wel twee maanden van te voren schriftelijk laten weten dat de huur omhoog gaat. 

Op deze regel bestaan wel een aantal uitzonderingen. Zo mag na de huurverhoging de huur niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs voor de woning. Om de maximale huurprijs voor je woning te berekenen kan je de huurprijscheck van de huurcommissie doen op hun website. De maximale huurverhoging hangt af van de inflatie van het vorige jaar en van wat je verdient. Als er een all-in prijs is, dan betekent dit dat de kale huurprijs niet bekend is en daarom mag de verhuurder geen voorstel doen voor huurverhoging. Ook geldt er een uitzondering als de huurprijs tijdelijk is verlaagd omdat er onderhoudsgebreken zijn geconstateerd door de huurcommissie. 

Bij renovatie

Na een renovatie kan het zijn dat er een hogere huurprijs gaat gelden. Vooraf moeten de verhuurder en huurder dit wel samen overeengekomen zijn. Samen moet de nieuwe huurprijs worden afgesproken en wat er precies aan de woning verbeterd gaat worden. Bij een sociale huurwoning mag de nieuwe huur niet hoger zijn dan de maximale huurprijsgrens die hiervoor geldt.

Voorstel voor huurverhoging

In het voorstel voor huurverhoging moeten in ieder geval de volgende zaken aan bod komen:

- wat de nieuwe en oude kale huurprijs is
- met welk bedrag of welk percentage de huur wordt verhoogd
- of er sprake is van een (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging
- vanaf welke datum de nieuwe huurprijs ingaat
- hoe je bezwaar kunt maken als je het niet eens bent met de huurverhoging

Als je het niet eens bent met de huurverhoging die de verhuurder rekent, dan is het mogelijk om bezwaar te maken bij de huurcommissie. Eerst maak je schriftelijk bezwaar bij de verhuurder. Komen jullie dan samen niet tot een oplossing? Dan kan de huurverhoging beoordeeld worden door de huurcommissie.

Bron: Rijksoverheid.nl & Huurcommissie.nl